Kjøpsbetingelser


Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) og tjenester fra Sevich/Keber AS til forbrukere.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.
For å kunne handle hos Sevich må du ha fylt 18 år.

Vi leverer kun til kunder i Norge.

1. Parter

Selger er:
Sevich Norge co/ KENNETH BERG
Organisasjonsnummer: 928673952

Postadresse:
Peer Gynts Vei 5
3160 STOKKE

Nettside: www.sevich.no
E-post: post@sevich.no

Sevich.no blir i det følgende benevnt «Selger». Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «Kjøper».

2. Bestillings- og avtaleprosess

Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos Selger. Selger er samtidig bundet av Kjøpers bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av Selger i nettbutikken. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Selger tilstreber å gi Kjøper så korrekt informasjon om produktene som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, Selgers markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder Selger seg retten til å kansellere Kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Selger forbeholder seg retten til å forandre priser på produkter som er i kampanjer o.l. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om Kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Betaling

Selger tilbyr ulike betalingsløsninger, blant annet gjennom leverandøren Braintree.

Selger garanterer at uansett hvilken betalingsløsning Kjøper velger er det trygt å handle via sevich.no.

Velger Kjøper å betale med kort kan Kjøper benytte de fleste kort med bankkortssymbolene MasterCard og Visa. Kredittkortopplysningene blir overført i kryptert form. Kodingsteknikken holder en høy sikkerhetsstandard. All kortinformasjon blir oppbevart hos Braintree i henhold til kortselskapets regelverk og er i henhold til reglene i personvernloven. Selger oppbevarer ingen kortopplysninger selv. Selger er ansvarlig for alle kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Dersom Kjøper velger å betale med forskuddsbetaling skal alle transaksjoner/betalinger gjøres til Selges kontonummer. Ordre sendes fra Selger lager når innbetaling er registrert på Selgers bankkonti. Kvittering for innbetaling vil sendes via e-post til den e-postadresse Kjøper har oppgitt i ordren. Selger står fritt til å kansellere Kjøpers ordre dersom innbetaling ikke er registrert på Selgers konto innen 3 virkedager.

6. Frakt og levering

Normal leveringstid er mellom 2-6 virkedager, dersom ikke annet er oppgitt. Selger sender alle sine ordrer med Posten/bring som servicepakke, minipakke, på døren eller brev. Selger har fast fraktpris på avhening av hvilke betalingsmetode kjøper velger, dersom ikke annet er oppgitt. Det vil ikke være mulig å spore forsendelsen.

Brevpost/småpakke: når ordren inneholder varer som passer i postkassen.

Dersom ordren til Kjøper inneholder varer som får plass i postkasse, og verdien ikke overskrider kr. 500,-, vil Selger sende ordren med A-post. Sendingstid for A-post er normalt 1 virkedag.

Selger har risikoen for produktene inntil de overtas av Kjøper, det vil si når Kjøper har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Selger gi Kjøper beskjed, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt så raskt Selger er i besittelse av denne informasjon.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan Kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

7. Reklamasjon og Garanti

Dersom varene som er levert i fra Tracky har feil eller mangler, må Kjøper umiddelbart etter at forholdet ble oppdaget, ta kontakt med Sevich på kundeservice@sevich.no. Alt etter forholdene kan Kjøper ha rett til å kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at Kjøper mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må Selger få beskjed i rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om Forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). Reklamasjonsretten kan gå tapt, dersom Kjøper selv iverksetter utbedring uten eller i strid med henvisning i fra Sevich.

Dersom det ikke foreligger en mangel:
Hvis produktet sendes til verksted for reparasjon og der viser seg at det ikke foreligger feil eller mangel ved produktet, og at problemet ville være løst dersom steg 1 Bruksanvisning eller steg 2 FAQ hadde vært gjennomført, vil du bli belastet kostnaden Tracky AS har hatt til verkstedet for undersøkelsen av produktet, samt portokostnader. Ytterligere informasjon rundt dette kan leses i forbrukerkjøpsloven § 30.

8. Angrerett

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. Angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt.

En vare som returneres grunnet benyttelse av angrerett skal kunne selges som ny. I praksis vil dette si at den må returneres i samme stand og mengde som da Kjøper mottok produktet, og slik Kjøper selv forventer at et nytt produkt skal leveres. Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender. Selger anbefaler å sende retur med sporing.

Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Sendes i retur til: Sevich co/Keber AS, Peer Gynts Vei 5, 3160 Stokke.

9. Uavhentede leveranser

Dersom en pakke ikke blir hentet innen fristen og tilbakesendes selger, forbeholder Selger seg retten til å belaste Kjøper for kostnaden dvs. retur- og ekspedisjonskostnader.

Uavhentede pakker som Kjøper ønsker på nytt:
Dersom Kjøper ønsker varen må Kjøper legge inn ny bestilling på Selgers nettsider.

10. Salgspant

Selger har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

11. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan partene bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av Selgers forretningsadresse. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (Selger) verneting, det vil normalt si i nærheten av der Selger holder til.

Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering.
Følgende lover har betydning for salg på internett og dermed for innholdet i betingelsene.

Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven
E-handelsloven
Kredittkjøpsloven
Avtaleloven
Vergemålsloven
Markedsføringsloven
Personopplysningsloven
Panteloven
Finansavtaleloven
Luganoloven

14. Personopplysninger

Selger er ansvarlig for de personopplysningene Kjøper gir til Selger. Denne informasjonen blir brukt for å gi Kjøper best mulig service og for å gi Kjøper gode tilbud. Selger gir ikke opplysninger om Kjøper videre til noen utenfor Sevich. Personopplysningene vil kunne brukes så lenge Kjøper er aktiv kunde hos Selger. De vil bli oppbevart inntil Kjøper sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet.